Neuschwanstein Castle ต้นแบบปราสาทเทพนิยายดิสนีย์แลนด์

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Schloss Neuschwanstein) เมืองฟุซเซ่น (Fussen) เยอรมัน ต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงในเทพนิยายของดิสนีย์
ปราสาทนอยชวานสไตล์ ตั้งโดดเดี่ยวอยู่บนเทือกเขาแอลป์บนหินผาขนาดใหญ่สูงกว่า 200 เมตร ด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 กษัตริย์แห่งแคว้นบาวาเรีย ปราสาทจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับอย่างสันโดษ ให้ห่างไกลจากผู้คนและเพื่ออุทิศให้แก่กวี ริชาร์ด วากเนอร์ นักกวีที่พระองค์โปรดปรานมากที่สุด รูปทรงของปราสาทและการตกแต่งภายในจึงได้รับแรงบันดาลใจจากบทประพันธ์เรื่อง Swan Knight Lohengrin ของกวีท่านนี้ ด้วยเหตุนี้ปราสาทในจินตนากาจึงถูกเนรมิตให้เกิดขึ้นจริงด้วยรูปทรงและลวดลายแปลกตา ยิ่งใหญ่และแตกต่างจากสถาปัตยกรรมอื่นๆ ในยุโรป หากอยากมองเห็นปราสาทจากมุมสูง จุดชมวิวบริเวณสะพานมาเรียนที่ทอดข้ามหุบเขาและมีลำธารอยู่เบื้องล่างจะเป็นจุดที่มองเห็นปราสาทได้อย่างชัดเจน
#Neuschwanstein #Fussen #Germany #Europe