Mon Chaem in The Rain

พ า ค น ที่ แ ค ร์ . . . ไ ป แ ช ร์ ค ว า ม สุ ข
ม่อนแจ่ม หน้าฝน ?️? ดอกไม้อาจจะไม่แจ่มเท่าหน้าหนาว แต่สิ่งที่ได้เราจะได้พบในฤดูนี้ นั่นก็คือ สายหมอกที่มาทักทายเราพร้อมความชุ่มชื่นและเขียวขจี ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวม่อนแจ่มฤดูฝนบ้างดีกว่า…??